با ما در تماس باشید

09181116215- 08138386000-08138385522-08138335511

پست الکترونیکی

info@persiandecorco.ir

معماری چیست؟

 در زمان و

معماری چیست؟

معماری چیست؟

معماری به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم ،از پیشینه ای کهن برخوردار است. از زمانی که انسان پا به عرصه ی حیات نهاد ، خود را آغاز نمود و تا به امروز پا به پای بشر و سایر پدیده های بشری روند تکاملی خود را طی کرده و دگرگونی های بسیاری را به خود دیده و بواسطه ی همین دگرگونی ها در طی زمان تعاریف آن نیز تغییر کرده است . معماری پدیده ای است که طی هزاران سال وجود داشته است و نمونه های آن به شکل بناها و ساختمانهای متعدد در جهان پراکنده میباشد.
امروزه واژه « معماری»  در دو معنای وابسته بکار میرود.
١ )  معماری بعنوان فرآیند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر ( خلاقانه ) آدمی توجه دارد و بر پایه ی علمی _ تجربی ، هنر و فناوری ساخت ، پدید می آید . این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت میگیرد.
٢ )  معماری بعنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرآیند پیموده شده است. این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان  و مورخین معماری بکار می رود.
در این تحقیق به واژه معماری به معنای معمارانه اش پرداخته خواهد شد.
واژه معماری در زبان عربی از ریشه « عمر » به معنای عمران ، آبادی و آبادانی و « معمار » بسیار آباد کننده است. در زبان فارسی برابر های گوناگونی برای آن آمده است
مانند « والاد گر » ، « رازیگر » ، « بانی گر » و « مهراز » . مهر از واژه ای است که از دو بخش « مه» یعنی بزرگ و « راز » یعنی سازنده درست شده است این واژه برابر مهندس معمار به تعبیر امروزی است .
در زبان لاتین نیز برای معمار واژه « ARCHITECT  » که ریشه ی آن به دو کلمه ی  « ARCHI  » به معنای سر ، سرپرست و رئیس و « TECT » به معنای سازنده بر میگردد ، که کاملا همتراز با واژه مهراز میباشد.
اولی تعریف معماری که در دایرة المعارف معماری به آن استناد میشود و تعریف دانشگاهی محسوب میشود متعلق به جان راسکین  میباشد . که در کتاب خود معماری را چنان تعریف کرده است : « معماری هنر افراشتن و آراستن بنا توسط انسان است» .
تعریف دیگری که در فرهنگ معماری آمده است مربوط به ویتروویوس معمار معروف رومی است که معماری را چنین تعریف کرده است « معماری از نظم ، سازواره ، آرایش ، تناسبات ، هماهنگی ، قرینگی ، پسندیدگی ، وایتگی و اقتصاد ناشی و نتیجه میشود » . ویتروویوس معماری را واجد سه ویژگی زیبایی ، استحکام و سودمندی می داند و ای سه ویژگی را سه ضلع مثلث معماری میدانند.
در دایرة المعارف بریتانیکا معماری علم و هنر ساختمان معرفی شده است . یعنی ترکیبی از مسائل تکنیکی ، فنی با مسایل هنری قریحه ای و سلیقه ای است.
"سرکریستوفر رن " معمار بزرگ انگلیسی در تعریف معماری گفته است ، معماری حاصل زیبایی ، استحکام و پایداری و آسایش و آسودگی است .
دایرة المعارف معماری با استناد به تعاریف بالا تعریف جامع زیر را ارائه می دهد :
« معماری باید علم و هنری تعریف شود که طراحی ساختمان را توأم با کیفیت زیبایی،هندسی و عاطفی ، نیروی معنوی و روحانی رضایتمندی اندیشمندانه ، سازه سالم و برنامه ریزی ساده و انواع مختلف ویژگی های هنری از قبیل دوام و ماندگاری مواد و مصالح مطبوع ، رنگ آمیزی خوشایند و دلپذیر و تزئینات و آراستگی و پویایی و تناسبات خوب و مقیاس قابل قبول و بسیاری از تداعی های خاطره آمیز و پیوند با سنت های پیشین به همراه داشته باشد  » .
اما تعریف معماری زمانی اهمیت بیشتری یافت که مرزهای دانش، بینش و آموزش معماری به صورت آکادمیک مورد توجه قرار گرفت و تخصص گرایی در جوامع انسانی مطرح شد ، به این مفهوم که سازه از معماری جدا شده ، متخصصین تأسیسات و نظایر آن به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کردند. حال به کنکاشی در اندیشه های کسانی که در زمینه معماری تلاش کرده اند میپردازیم تا دریابیم متفکرین و متخصصین این رشته ، معماری را چگونه تعریف کرده اند؟
" ویلیام موریس " معتقد است که به مجموعه فعالیت های بشری روی کره زمین معماری گویند . در این تعریف تنها طبیعت بکر و مخلوقات خداوند از این تعریف به معنای معماری توسط انسان جدا هستند و هر آنچه که میبینیم یا هر فضایی که در آن هستیم معماری است.
"هریس " در سال ١٩٧٥ معماری را علم ساختمان تعریف کرده است، چون از نظر وی در معماری مباحث تکنیکی و فناوری دارای اولویت است.
" لوکوربوزیه " که از یپیشگامان معاری مدرن بشمار می آید در جایی معماری را بازی هوشمندانه احجام ، زیر ور و سایه ها میداند و در جای دیگر میگوید معماری آن چیزی است که قلب مرا میلرزاند ؛ وی در تعریف اول به جنبه های فیزیکی و بیرونی معماری اشاره دارد و در دومی به شور و هیجانی که از قرار گرفتن در فضای معماری به واسطه جنبه های زیبایی شناختی ایجاد میشود تأکید دارد.
" میس وندر روهه " معتقد است معماری چیزی جزتمنای زمان برای فضایی زنده ، متغییر و جدید نیست ؛ درست است که معماری بر روی حقایق مسلم بنا گردیده است اما زمینه کار اساسی آن تسلط معانی است. معماری اراده ی زمان است که به فضا تبدیل شده است.زنده ،شاداب و جدید.
"آلوار آلتو " میگوید ، معماری علم نیست ؛ فرآیند ترکیبی عظیمی است که هزاران کارکرد معین انسانی را با هم تلفیق میکند و همان معماری باقی می ماند . نسبت معماری ایجاد هماهنگی میان جهان مادی و زندگی انسانی است. مثل تمامی مفاهیم که در زندگی وجود دارد ، این مفاهیم ازفیلتر ذهن افراد مختلف میگذرد  و نتیجه طبیعی خلقت افراد مختلف ، ذهن های مختلف و تعاریف مختلف است . به همین خاطر هر فرد بر اساس ذهن و اندیشه اش معماری را تعریف میکند ، امروزه وسعت دانش معماری به اندازه ای زیاد گشته  که خود  معماری به زیر شاخه های مختلف مانند : معماری منظر ، معماری اسلامی ، تاریخ معماری ، معماری داخلی و ... تقسیم گشته و دردانشگاه ها به صورت تخصص های مختلف آمو زش داده میشود که از حیطه علم ساختمان هم فراتر رفته و رد پای آن را در علوم دیگر میشود یافت ؛ و اصطلاحاتی مانند : معماری نفت، معماری کامپیوتر و ... بوجود آمده است.
باید گفت امروزه معماری یک دانش میان رشته ای با سایر علوم ریاضی و انسانی است؛ دانشی به وسعت یک اقیانوس که هر منطقه از این اقیانوس دارای عمقی نا محدود است. معماری یک فعل انسانی است کهمکان مشخص به خاطر هدفی خاص ماده را به شکل زیبایی خلق میکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

EnglishIran